×

เจตจำนงเสรีคืออะไร เราต่างอะไรจาก AI?

22.06.2024
  • LOADING...

หลายคนอาจเคยได้ยินข่าว GPT-4o หรือ AI ที่พัฒนาจนสามารถหัวเราะ ร้องเพลง สอนหนังสือ และมองเห็นโลกในแบบเดียวกับมนุษย์ 

 

ยิ่ง AI ขยับเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากเท่าไร เราก็ยิ่งมีคำถามว่า แล้วมนุษย์ต่างอะไรกับ AI? 

 

เมื่อลองถามคำถามนี้กับ AI หนึ่งในคำตอบที่ได้คือ ‘มนุษย์มีเจตจำนงเสรี ในขณะที่ AI ไม่มี’

 

Shortcut ปรัชญา เอพิโสดนี้ จึงอยากชวนคุยเรื่อง ‘เจตจำนงเสรี’ คำที่ดูเข้าใจยากคำนี้มีความหมายอย่างไร ในแวดวงปรัชญาจนถึงวิทยาศาสตร์เขามองเรื่องนี้ในมุมไหน ตกลงแล้วเรามีหรือไม่มีเจตจำนงเสรี และข้อถกเถียงนี้นำไปสู่ผลสรุปแบบใด?

 

ชวนคิด ชวนถาม กับ ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และ ฟาง-รัฐโรจน์ จิตรพนา


 

ติดตาม Shortcut ปรัชญา ในช่องทางอื่นๆ

Website

 


 

อ้างอิง 

  1. คลิปวีดิโอที่อธิบายข้อถกเถียงเรื่อง “เจตจำนงเสรี” ในทางปรัชญาได้สนุกมากๆ และเป็นเค้าโครงของตอนนี้ คือ Determinism vs Free Will: Crash Course Philosophy #24 (https://www.youtube.com/watch?v=vCGtkDzELAI)
  2. ฟังตำนานของโอดิปุส/อีดิปัส เพิ่มเติมได้ที่ Oedipus อีดิปัส The Real Motherf**ker ผู้น่าสงสาร | Myth Universe EP02 (https://www.youtube.com/watch?v=3NW9V2-GX9g)
  3. บทสนทนาระหว่างโรเบิร์ต ซาโปลสกี กับนีล เดอกราส ไทสัน อยู่ใน Do We Have Free Will? with Robert Sapolsky & Neil deGrasse Tyson (https://www.youtube.com/watch?v=pFg1ysJ1oUs)
  4. ฟังข้อเสนอของแพทริเซีย เชิร์ชแลนด์ ในประเด็นเรื่องความรับผิดชอบและการควบคุมตัวเอง (self-control) โดยละเอียดได้ที่ Neurophilosophy and free will – Patricia Churchland (https://www.youtube.com/watch?v=su9K5cwt8Dw)

 

 


Credits:

 

The Host ภาคิน นิมมานนรวงศ์, รัฐโรจน์ จิตรพนา

Show Producer นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล 

Video Editor เสาวภา โตสวาท

Videographer ศักดิภัท ประพัทธวรคุณ, ธนกร ศักดิ์มณีกุล, พนาธร ไชยกุล

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Graphic Designer พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Social Video Creator พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Team

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising