×

มีรักและเซ็กซ์กับหลายคน ไม่อยากอยู่เป็นคู่ใคร

18.04.2024
  • LOADING...

ขอแนะนำให้รู้จักกับความสัมพันธ์รูปแบบ Solo Polyamory

 

หลายคนคงรู้จัก Polyamory ความสัมพันธ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 2 คน ที่ทุกคนในความสัมพันธ์นั้นรับรู้ และยินยอมพร้อมใจ แต่สำหรับ Solo Polyamory คือคนที่มีรูปแบบ Polyamory อยู่ฝ่ายเดียว ทำตัวเหมือนคนโสด มีเซ็กซ์กับคนหลายคน และที่สำคัญคือไม่ต้องการเข้าสู่ความสัมพันธ์ใดๆ

 

Open Relationship ชวนเข้าใจนิยามความสัมพันธ์แบบ Solo Polyamory พร้อมทั้งพิจารณาว่าคนที่เรามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยนั้น มีแนวคิดลักษณะนี้หรือไม่ และหากใช่ เราจะรับมือและไปต่อกับอีกฝ่ายอย่างไรดี

 


 

Credits

 

The Host รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, อรัน หนองพล

Episode Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Video Editor นิติศาสตร์ ไชยชนะ

Sound Director กฤตพล จียะเกียรติ

Sound Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, มนัสชนก แก้วพรหม

Archive Officer อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising