×

ผ่า พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้าน พยุงเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหน | Morning Wealth 27 พฤษภาคม 2564

27.05.2021
  • LOADING...

ผ่าสาเหตุการออก พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้าน เพื่อพยุงเศรษฐกิจเป็นการเร่งด่วน มีแผนเป็นอย่างไร และจะช่วยฉุดให้ GDP นับจากนี้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง  

 

หลังจากการออก พ.ร.ก. เงินกู้ฉบับนี้ จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เป็นอย่างไร จะเกินกว่ากรอบวินัยการเงินการคลังหรือไม่ พูดคุยกับ แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง

 

ประกันโควิด-19 มีกี่แบบ ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันโควิด-19 มีอะไรบ้าง ตอบทุกคำถามกับ ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส Estate Planning and Family Office ธนาคารไทยพาณิชย์

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล 

Archive ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising