×

เศรษฐกิจโลกปี 2565 เงินเฟ้อพุ่ง-ดอกเบี้ยขึ้น ลงทุนสินทรัพย์อะไรปังสุด | Morning Wealth 24 ธันวาคม 2564

24.12.2021
  • LOADING...

รายการ Morning Wealth ตอนพิเศษ ‘เศรษฐกิจโลกปี 2565 เงินเฟ้อพุ่ง ดอกเบี้ยขึ้น ลงทุนสินทรัพย์อะไรปังสุด’ 

 

พูดคุยกับกูรูนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

พร้อมเปิดมุมมองการลงทุน และคำแนะนำการจัดพอร์ตรับปี 2565 จากกูรูนักกลยุทธ์ลงทุน บดินทร์ พุทธอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย 

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising