×

หวั่นตั้ง ‘นายกฯ’ ช้า เบิกจ่ายงบสะดุด ฉุดเศรษฐกิจหลุดเป้า | Morning Wealth 17 พฤษภาคม 2566

17.05.2023
  • LOADING...

สิ่งที่กังวลอาจไม่ใช่แค่เรื่องตั้งรัฐบาล แต่เป็นความล่าช้าของการตั้งนายกฯ ส.อ.ท. ห่วงเกิดสุญญากาศทางการเมือง ทำงบสะดุด การลงทุนชะงัก เศรษฐกิจหลุดเป้า รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุน ESG ผ่านมุมมองผู้จัดการกองทุน พูดคุยกับ นิพจน์ ไกรลาศโอฬาร, CFA, FRM, CFP® ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

จับตาเกมตั้งรัฐบาลใหม่ส่อแววช้า? กระทบเศรษฐกิจ-การลงทุนของไทยแค่ไหน พูดคุยกับ วิน พรหมแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising