×

Goldman Sachs ย้ำชัด สหรัฐฯ เสี่ยงสูง ศก.ถดถอย แนะธุรกิจรับมือ | Morning Wealth 17 พฤษภาคม 2565

17.05.2022
  • LOADING...

Goldman Sachs ออกโรงเตือนให้บริษัทและลูกค้าเตรียมพร้อมรับมือ ชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

วิเคราะห์ต่อเนื่องกับ ‘มรสุมใหญ่ทางเศรษฐกิจ 3 ลูก’ เมื่อกูรูชี้เศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมรับมือ ‘มหาพายุ’ แม้เสถียรภาพแกร่ง แต่ ‘หนี้ครัวเรือน’ คือจุดเปราะบาง 

 

เกาะติดสถานการณ์ เหรียญ LUNA เหวี่ยงหนัก ความหวังการฟื้นฟูเครือข่ายเริ่มริบหรี่ รายละเอียดเป็นอย่างไร

 


Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising