×

ก้าวไกลคว้าชัยเลือกตั้ง เศรษฐกิจ-หุ้นไทย ไปต่อแค่ไหน | Morning Wealth 15 พฤษภาคม 2566

15.05.2023
  • LOADING...

วิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยไปทางไหนต่อ? หลังรู้ผลเลือกตั้ง พูดคุยกับ กรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.กรุงศรี พัฒนสิน

 

ผู้นำการเงินกลุ่ม G7 เตือนเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง จากปัญหาเพดานหนี้สหรัฐฯ และวิกฤตสงครามในยูเครน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

‘ตลาดหุ้นจีน’ เสน่ห์แรง จังหวะเศรษฐกิจฟื้นโดดเด่น ชี้โอกาสเข้าลงทุน พูดคุยกับ วิไล ชยางคเสน Director, ผู้บริหารฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising