×

หุ้นอาเซียนเหวี่ยงหนัก Recession ฉุด ปี 66 เสี่ยงแตะ New Low | Morning Wealth 13 ธันวาคม 2565

13.12.2022
  • LOADING...

JPMorgan มองตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งไทย มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวขึ้นลงคล้ายกับ ‘บันจี้จัมป์’ ในปี 2566 โดยอาจจะดิ่งลงในครึ่งปีแรก ก่อนจะพุ่งขึ้นในครึ่งปีหลัง เกิดจากปัจจัยใด สัญญาณใดเป็นตัวบ่งบอก

 

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ ‘จีนเปิดเมือง’ อาจเป็นปัจจัยไม่คาดฝันที่สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อทั่วโลก รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เปิดมุมมองและกลยุทธ์ลงทุนเตรียมรับมือทิศทางเศรษฐกิจปี 2566 พูดคุยกับ สิทธา เซ่งไพเราะ Associate Director, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising