×

สัญญาณวิกฤต? เบี้ยวหนี้หุ้นกู้โลกพุ่ง ปัญหาหนี้จีนหนักสุด | Morning Wealth 13 กันยายน 2566

13.09.2023
  • LOADING...

จับสัญญาณตลาดหุ้นกู้โลกเสี่ยงเข้าวิกฤต หลังยอดผิดนัดชำระพุ่ง Corporate Bonds จีนหนักสุดจากความเสี่ยงปัญหาหนี้ภาคอสังหา รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

จับตา Corporate Bonds โลก ยอด Default พุ่ง เสี่ยงลามต่อถึงไหน พูดคุยกับ เจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA Group

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster วิศิษฏ์ นิติพัฒนาภิรักษ์
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising