×

‘ดอกเบี้ย’ ไทยลงยาก? สัญญาณเตือนแรงจากแบงก์ชาติ | Morning Wealth 10 สิงหาคม 2566

10.08.2023
  • LOADING...

ผู้ว่าฯ ธปท. ชี้ นโยบายการเงินไทยถึงจุดเปลี่ยน มองดอกเบี้ยรอบหน้าไม่ ‘คง’ ก็ ‘ขึ้น’ แต่ไม่ ‘ลง’ แน่นอน รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เกิดอะไรขึ้นกับสินทรัพย์ต่างๆ เมื่อ Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ย พูดคุยกับ ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีมฝ่าย SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising