×

เอกชนเดินหน้าเจรจาวัคซีนทางเลือก ย้ำ ‘เข็มที่ 3’ ควรต้องมี | Morning Wealth 4 มิถุนายน 2564

04.06.2021
  • LOADING...

ติดตามความคืบหน้า โรงพยาบาลเอกชนเดินหน้าเจรจาวัคซีนทางเลือก หวังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วขึ้น พร้อมย้ำควรต้องมีเข็มที่ 3 รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

ตอบทุกคำถามถึงไทม์ไลน์วัคซีนทางเลือกเป็นอย่างไร โอกาสในการได้รับวัคซีน Moderna ก่อนตุลาคมเป็นไปได้หรือไม่ กับ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)

 

สำรวจมุมมองนักวิเคราะห์ต่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล และวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจนี้จะมีทิศทางอย่างไร

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin เอกราช มอเซอร์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์ 

Archive ชริน จำปาวัน

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising