×

ดอกเบี้ยไทย นิวไฮรอบ 9 ปี สัญญาณจบขาขึ้น? | Morning Wealth 3 สิงหาคม 2566

03.08.2023
  • LOADING...

เปิดเส้นทาง ‘ดอกเบี้ยนโยบาย’ ของไทย หลัง กนง. ขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.25% สูงสุดในรอบกว่า 9 ปี รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

จับทิศลงทุนตราสารหนี้ ช่วงดอกเบี้ยยังสูงต่อเนื่อง พูดคุยกับ ปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล Director, ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Co-Producer เตชนันต์ วิทยาสรรเพชร

Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม

Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising