×

ศก.จีนฟื้นแรง PMI ทำนิวไฮ ดันหุ้นพุ่งตาม | Morning Wealth 2 มีนาคม 2566

02.03.2023
  • LOADING...

PMI ภาคการผลิต-บริการจีนเดือนกุมภาพันธ์พุ่งแรง บ่งชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังยกเลิก Zero-COVID รายละเอียดเป็นอย่างไร

 

เมื่อตลาดเริ่มรับรู้สัญญาณการค้างของดอกเบี้ยสูง มีนัยทางเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างไร พูดคุยกับ ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส SCB Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์

 


 

Credits

 

Show Creator ศิรัถยา อิศรภักดี, วิทย์ สิทธิเวคิน

Show Producer ทิวาพร ปิ่นสุข

Creative เจนจิรา เกิดมีเงิน
Sound Editor กมลวรรณ ลาภบุญอุดม
Sound Designer & Engineer ธภัทร ตั้งวงษ์ไชย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising