×

ข้อคิดจาก 5 นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลก | Career lessons from Successful Leaders

06.12.2020
  • LOADING...

เราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากคนที่เหมือนกันตลอด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายงานเดียวกัน ก็เรียนรู้จากกันได้ วันนี้ชวนถอดบทเรียนจาก 5 นักธุรกิจและผู้ก่อตั้งระดับโลก ให้คุณได้นำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

 

ลิงก์เข้ากลุ่ม ‘ภาษาดี ชีวิตดี โดยคำนี้ดีพอดแคสต์’:

https://www.facebook.com/groups/kndgroup/

 

Source: https://www.entrepreneur.com/amphtml/359439?__twitter_impression=true

 

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข
Creative อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ

Video Editor อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Illustrator Khunkhom
Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

Social Media Admin สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี  

Archive Officer ชริน จำปาวัน
Music westonemusic.com

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising