×

ทำไมโลกยังอยากให้คุณเป็นคุณแบบนี้ ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยน

04.11.2020
  • LOADING...

นี่เราเกิดมาทำไม, อยู่ไปเพื่ออะไร, เรามีประโยชน์อะไร ในวันที่ผ่านอะไรแย่ๆ มาแล้วรู้สึกจิตตก คำถามแบบนี้ก็อาจจะผุดขึ้นมาในหัวได้ คำพูดเหล่านี้มักทำร้ายและทำให้รู้สึกบั่นทอนกับชีวิต อยากชวนใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้มาหาคำตอบกันว่า “ทำไมโลกยังต้องการคุณ”

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข
Creative อัญชิษฐา ล้อมธรรมพินิจ

Video Editor อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Illustrator Khunkhom
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

Social Media Admin ณัฐชัย ตั้งวงศ์วิวัฒน์, สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี  

Archive Officer ชริน จำปาวัน
Music westonemusic.com

Intern เอกราช มอเซอร์ 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising