×

“ไม่ต้องเก่งก่อนเริ่ม แต่ต้องเริ่ม ถ้าอยากเก่ง” 12 คำที่ใช้ในการลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง! #KNDVocabClass

10.05.2020
  • LOADING...

ไม่มีความสำเร็จหรือชัยชนะครั้งไหนจะคงอยู่ตลอดไป อะไรที่เมื่อวานเคยเวิร์ก วันนี้อาจไม่เวิร์กแล้วก็ได้ นั่นคือชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนไงล่ะ! เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ ลองทำ สำเร็จ เสื่อมถอย จ๋อย จบ แล้วจากนั้นก็ต้องฮึดขึ้นใหม่ เป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป คำหรือสำนวนไหนบ้างที่เราจะใช้ในการให้กำลังใจกัน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นไม่น่าท้อแท้จนเกินไป Feat.Thames #KNDinternGen3

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

joox

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 

Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข
Video Editor อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Creative ภัทร จารุอริยานนท์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Illustrator Khunkhom
Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์
Webmaster ไชยพร ศิริกลการ
Music westonemusic.com 

 

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising