×

อะไรบ้างที่เราไม่ต้องรู้สึกผิดกับมันก็ได้ (หรือรู้สึกได้แต่ไม่ต้องมาก)

05.08.2019
  • LOADING...

หลายครั้งที่คนเราก็รู้สึกผิดเก่ง ปล่อยให้ความกิลตี้กัดกินหัวใจอย่างไร้เหตุผลไปวันๆ ทั้งที่มันไม่เห็นต้องเป็นขนาดนั้นเลย

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข 


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Illustrator Khunkhom

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising