×

Mindset แบบไหนที่จะช่วยให้เก่งภาษาอังกฤษ?

26.06.2019
  • LOADING...

เราควรใช้วิธีคิดแบบไหนเพื่อให้ภาษาอังกฤษของเราเก่งขึ้น หรืออย่างน้อยให้เราสนุกกับมันมากขึ้น และเกิดความหวังอันสดใสว่าในวันข้างหน้า ภาษาของเราจะดีงาม

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข

Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Illustrator Khunkhom

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising