×

‘ความรู้สึกน้อยใจ’ ไม่ต้องกำจัดให้หมดก็ได้ แค่ต้องไม่ให้มันกลายเป็นนิสัยเท่านั้นเอง

05.04.2019
  • LOADING...

ความน้อยใจไม่ใช่ความเลวร้าย แต่เป็นแค่ความรู้สึกพื้นฐานที่สุด และจริงใจที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ และถ้าเราพยายามรักษาระดับของมันเอาไว้ให้เป็นแค่ ‘ความรู้สึก’ ที่เกิดขึ้นในบางสถานการณ์ โดยยังสามารถจัดการได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ แค่ต้องระวังไม่ให้มันกลายเป็น ‘ตัวตน’ ของเราเท่านั้นก็พอ #คำถามนี้ดี

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ คำนี้ดี
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 

 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising