×

ศัพท์ประหลาด!

08.01.2019
  • LOADING...

มาอีกแล้ว ศัพท์สำนวนที่รูปร่างหน้าตาไปกันคนละทางกับความหมายและการใช้งาน มาทำความรู้จักศัพท์ประหลาดเหล่านี้เอาไว้ ได้ยินแล้วจะได้ไม่เหวอ

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising