×

เราต้องรู้จักพอ ว่าแต่แค่ไหนล่ะถึงจะเรียกว่าพอ

02.11.2018
  • LOADING...

สิ่งหนึ่งที่น่าจะทำยากที่สุดในโลกนี้ น่าจะเป็นการ พอ และระหว่างที่ยังตอบคำถามไม่ได้ว่า แค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอ เราจะมารู้จักคำว่า พอ ในภาษาอังกฤษ พ่วงด้วยสำนวนน่าใช้ไปอย่างพอเพียง

 


 

Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising