×

11 คำพูดติดปาก ที่อยากพูดให้น้อยลง (หรือเลิกไปเลยก็ได้นะ)

02.10.2018
  • LOADING...

ทุกคนมีแน่นอน แต่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเอง ติดปากแล้วดีก็ดีไป แต่ถ้าติดปากแล้วน่ารำคาญ อันนี้ต้องตั้งโปรแกรมกันใหม่นะ สติแหละ มันคือสติ ไปฟังกันว่า คำไหนบ้างที่คนพูดภาษาอังกฤษเขาติดปากกัน และในจุดนี้มันก็น่าหงุดหงิดไม่ต่างจากในส่วนของภาษาไทยกันมากมายเลยทีเดียว

 


Credit

 

The Host ภูมิชาย บุญสินสุข


Show Creator & Producer ภูมิชาย บุญสินสุข

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์
Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising