×

คำไหนที่ไม่ควรใช้กับลูกค้า

27.08.2018
  • LOADING...

Do’s and Don’ts ของคนบริการ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ ควรพูดและไม่ควรพูด ถ้าคุณอยู่ใน service industry ถ้างานของคุณต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ลูกค้า ในทุกรูปแบบ

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising