×

การดูแลสิ่งแวดล้อม คือการดูแลใจตัวเอง

06.11.2020
  • LOADING...

เมื่อพูดถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม หลายอาจรู้สึกว่าไกลตัว ทั้งที่ความจริง แม้เราใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ก็ไม่ได้หมายความว่าเราและธรรมชาติจะไม่เชื่อมโยงกัน เพราะการลดขยะ การดูแลสัตว์​ หรือการเลือกใช้พลังงานทดแทนก็ส่งผลถึงธรรมชาติ 

 

ความสุขโดยสังเกต เอพิโสดพิเศษ นิ้วกลม ชวน อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงที่อีกด้านหนึ่งคือคนทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ และการปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพราะเขาเชื่อมั่นว่าการดูแลธรรมชาติให้ดี ก็เป็นการย้อนกลับมาที่ทำให้มนุษย์ชีวิตดีและมีความสุข

 


Credits

 

The Host นิ้วกลม

The Guest อเล็กซ์ เรนเดลล์ 

 

Show Creator นิ้วกลม

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ณฐพร  โรจน์อนุสรณ์

FYI
  • MINI ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงผลิต MINI SE รถยนต์ไฟฟ้าที่ปฏิวัติการขับขี่ด้วยพลังงานสะอาด เพื่อนำเสนอประสบการณ์ขับขี่สู่อนาคตที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ยังมีดีไซน์ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ พร้อมด้วยความสะดวกสบายของสถานีชาร์จไฟฟ้าที่มากกว่า 32 แห่งทั่วประเทศ
  • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mini.co.th/en_TH/home.html 
  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising