×

หรือเราเสพติดเศษเสี้ยวความสุข?

29.05.2020
  • LOADING...

การเล่นโซเชียลมีเดียทำให้เรามีความสุขมากขึ้นจริงหรือเปล่า?

 

ถ้าไม่แน่ใจ นิ้วกลม ชวนหยิบหนังสือ ดิจิทัลมินิมัลลิสม์ ของ Cal Newport ขึ้นมาอ่าน พร้อมตอบคำถามว่า โซเชียลมีเดียทำงานกับแรงขับภายในจิตใจเราอย่างไร ความจำเป็นของการใช้โซเชียลฯ ให้น้อยที่สุดคือตรงไหน และสัมพันธ์อย่างไรกับความสุขยั่งยืนในใจที่แม้ไม่มีใครกดไลก์เราก็พอใจในตัวเอง

 


Credits

 

The Host นิ้วกลม

 

Show Creator นิ้วกลม

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์
Episode Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์
Coordinator & Admin อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader พรนภัส ชำนาญค้า

Webmaster รพีพรรณ เกตุสมพงษ์

FYI

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/xy_4lTzH990″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising