×

สูตรเร่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก TK park

28.10.2019
  • LOADING...

ในยุคของการทำงานแบบ ‘ปลาเร็วกินปลาช้า’ ไม่ใช่ ‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’

 

นอกจาก ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ ทักษะสำคัญที่ทุกคนควรมี อัตราเร่งการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

เคน นครินทร์ คุยกับ กิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ในรายการ The Secret Sauce

 


 

อ่าน คิด ลงมือทำ ภารกิจใหญ่ของ TK park

เราอาจเคยได้ยินว่าคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่จากการทำงานร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถิติการอ่านปีล่าสุดของคนไทยอยู่ที่ 80 นาทีต่อวัน (รวมสื่อออนไลน์) ถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายปีที่ผ่านมา

 

ภารกิจใหญ่ของ TK park คือการส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือ เราลงมือกระตุ้นเรื่องนี้ในหลายภาคส่วน ตั้งแต่การสร้างห้องสมุดที่มีชีวิต หยิบเรื่องที่คนสนใจจริงๆ มาให้คนอ่านและต่อยอดไปเป็นกิจกรรมอื่นๆ ในอีกหลากหลายมิติ

 

นอกจากนี้เรายังพยายามทำให้คนเข้าใจว่าเมื่ออ่านแล้วควรเอาไปทำอะไรต่อ จุดประสงค์หรือปลายทางคืออะไร ทำให้คนคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น รู้จักเอาข้อมูลที่ได้มาใช้งาน ผมว่าประเด็นนี้สำคัญ บางคนเรียนปริญญามาหลายใบ แต่ไม่เคยถูกสอนให้คิด เอาสิ่งที่ได้มาใช้งานต่อไม่เป็น หาทางออกของปัญหาไม่ได้

 

อีกแง่หนึ่ง บางคนคิดเป็น แต่ไม่เคยเอาสิ่งที่คิดขึ้นมาทดลอง เราก็อยากเน้นต่อให้ผู้คนได้ลองลงมือทำ เพราะบางเรื่องเราคิดออกตอนได้ทำจริง ดังนั้น 3 เรื่องที่ TK park อยากเน้นคือ ‘การอ่าน การคิด และการลงมือทำ’

 

สูตรสำเร็จในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

 

 

  • สำรวจความต้องการของผู้คน

 

เริ่มต้นจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้คนในพื้นที่เกี่ยวข้องว่าพวกเขาอยากเรียนรู้เรื่องอะไร และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นให้อยู่รอบตัวหรือสิ่งแวดล้อม เช่น หนังสือประเภทนิยาย เป็นหนังสือยอดฮิตอันดับหนึ่งของเยาวชน ทาง TK park จึงมีนิยายมากมายมาให้เยาวชนเลือกอ่าน ทั้งในรูปแบบของหนังสือเล่มและ E-Book

 

 

  • ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง 

 

รู้ให้ได้ว่าเราเรียนรู้เรื่องนั้นๆ ไปเพื่ออะไร สร้างแรงผลักดันให้ตัวเอง บางคนอาจตั้งเป้าหมายจากตัวเอง อยากพัฒนาศักยภาพ อยากเพิ่มฐานรายได้ หรือบางคนอาจสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องตัวเอง เช่นเดียวกับ อีลอน มัสก์ ที่อยากไปอยู่อาศัยบนดาวอังคาร เขาก็ต้องเร่งอัตราการเรียนรู้สูงสุดเพื่อทำให้เป้าหมายเกิดขึ้นได้จริง

 

 

  • ค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเอง

 

ทดลองและค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การเขียนสรุป การฟังพอดแคสต์ การดูวิดีโอ การเล่าเรื่อง การลงมือทำ การได้บทเรียนจากความผิดพลาด การทำงานเป็นกลุ่ม

 

การคิดเป็นกลุ่มดีกว่าเสมอ

หลายครั้งการคิดงานคนเดียวอาจทำให้เราติดกับดักความคิดเดิมๆ แต่เมื่อไรที่เราได้ร่วมคิดกับผู้อื่น เกิดการเบรนสตอร์มในจำนวนคนที่เหมาะสมตั้งแต่ 4-5 คน เป็นคนที่มีพื้นฐานหน้าที่แตกต่างกัน รวมคนหลายประเภทอยู่ในนั้น เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ อย่างเช่นวิธีคิดแบบ Design Thinking หรือ Service Design

 

พื้นที่ใดมีนวัตกรรมใหม่ พื้นที่นั้นเปิดโอกาสให้เรียนรู้

ผมว่าปัญหาของการเรียนรู้มาจากเรื่องบรรยากาศ ไม่ว่าสถานที่ไหนๆ บรรยากาศคือปฏิสัมพันธ์และแนวคิดของผู้คน บางพื้นที่ไม่เปิดโอกาสให้คนได้คิดหรือแสดงความคิดเห็นเลย พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปทำอะไร ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดเรียนรู้จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สังคมเกิดนวัตกรรมใหม่ พร้อมการขับเคลื่อนไปข้างหน้า

 

ทักษะสำคัญแห่งอนาคต

สำหรับผมมีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ สองเรื่องนี้สามารถฝึกฝนได้ แต่อีกประเด็นที่อยากเน้นคือการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะกับสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นเรื่องความอาวุโส เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและสร้างทางออกใหม่ๆ เช่น การทำสินค้าสำหรับกลุ่มวัยรุ่น ผู้บริหารอาวุโสก็ควรรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในวัยนั้น เพราะคนกลุ่มนี้อาจเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ามากกว่า

 

เสริมสร้างการเรียนรู้กับ TK park

TK park พัฒนาเรื่องการเรียนรู้ต่อยอดสู่ TK Alive พื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่รองรับช่วงปิดปรับปรุง 6 เดือน ภายใต้แนวคิด ‘Read Everywhere ที่นี่ ที่ไหน ก็อ่านได้’ ตอบสนองการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบ Co-Learning Space ณ ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงบริการ TK Public Online Library หรือห้องสมุดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์นักอ่านยุคปัจจุบันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 


 

สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวกหรือใช้อยู่แล้วได้เลย

 


 

Credits

 

The Host นครินทร์ วนกิจไพบลูย์

The Guest กิตติรัตน์ ปิติพานิช

 

Show Creator นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Show Producers เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์, ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Episode Editor เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Marketing & Coordinator อภิสิทธิ์​ หรรษาภิรมย์โชค

Art Director อนงค์นาฏ วิวัฒนานนท์

Proofreader ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Webmaster จินตนา ประชุมพันธ์

Interns อสุมิ สุกี้คาวา, ณัฏฐนิช ผิวสว่าง

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising