×

7 สิ่งที่ทำให้ Off-White™ เป็นแบรนด์ Street Luxury แห่งยุค l 7 Things We Love About Off-White™

22.04.2024
  • LOADING...

7 Things We Love About… ในสัปดาห์นี้เราจะมาช่วยหาคำตอบว่าในวันที่ Virgil Abloh ได้จากโลกนี้ไปแล้ว แบรนด์ที่เขาก่อตั้งขึ้นเองด้วยสองมืออย่าง Off-White™ จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ยังไงภายใต้วิสัยทัศน์ของ Ib Kamara ที่เข้ามาเป็น Art and Image Director คนปัจจุบัน

 

รวมถึงอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ตลอดระยะเวลาเพียง 11 ปี Off-White™ สามารถเข้ามา Disrupt วงการและก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ Street Luxury แห่งยุค

 

ติดตามฟังและชมรายการ 7 Things We Love About… ได้ในวันจันทร์ เวลา 19.00 น. ทุกช่องทางสตรีมมิง และ YouTube ของ THE STANDARD POP

 


 

Credits

 

Executive Producer คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน

Producer ชุติกาญจน์ ปิยะมังคลา

Host เริ่มต้น เขมะเพ็ชร,ภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์

Videographer ภูริเดช พันธ์วิบูลย์, ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์, อรณิชา อภิวิศาลกิจ

Editor ภัคธร สุขสำราญ

Sound Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Motion Graphic นันทิยา ฤทธาภัย

Graphic Designer นิสากร ฤทธาภัย

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin สิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล, วรรษมล สิงหโกมล, ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์, นัฐฐา สอนกลิ่น, ณัชชยา เมธากิตติพร, ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admin สุทธกิตติ์ สุทธาวรรณกุล, ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์, มนัสชนก แก้วพรหม, ชลมาศ นาคศรีจันทร์

Archive ธมลวรรณ น้อยเครือ, เปมิกา เจิ้ง

Video Interlude Off-White c/o Virgil Abloh™

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising