×
351563

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (8 เม.ย. 2563)

08.04.2020
 • LOADING...
PM2.5

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’

 

PM2.5

 

 1. โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 2. โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดเชียงราย 456 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 3. โรงเรียนเวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงราย 418 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 4. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ และโรงเรียนบ้านผาขวาง จังหวัดเชียงราย 399 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 5. โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 จังหวัดเชียงราย 332 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 6. โรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดเชียงราย 325 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 7. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 313 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 8. โรงเรียนแม่มอญวิทยา จังหวัดเชียงราย 311 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 9. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 308 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 10. โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 307 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง: World Air Quality Index (วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.)

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories