×
349791

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (3 เม.ย. 2563)

03.04.2020
  • LOADING...
PM2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย World Air Quality Index แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’

 

PM2.5

 

อ้างอิง: World Air Quality Index (วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories