×
349387

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (2 เม.ย. 2563)

02.04.2020
 • LOADING...
PM2.5

PM2.5

 

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย ‘World Air Quality Index’ แสดงให้เห็นว่า หลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’

 

 1. โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน 611 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 2. โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 444 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 3. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 439 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 435 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย 424 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 6. โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 418 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 7. โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 จังหวัดเชียงราย 408 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 8. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 399 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 9. โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดเชียงราย 385 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 10. โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 379 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

อ้างอิง: World Air Quality Index (วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.)

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories