×

10 พื้นที่ฝุ่น PM2.5 สูงที่สุดในไทย (1 เม.ย. 2563)

01.04.2020
 • LOADING...
ค่า PM2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในบริเวณภาคเหนือยังคงวิกฤตต่อเนื่อง หลังจากการตรวจวัดโดย ‘World Air Quality Index’ แสดงให้เห็นว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นที่ไม่สู้ดี โดยภาพรวมหลายจุดอยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ถึง ‘เสี่ยงอันตราย’

 

ค่า PM2.5

 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 560 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 2. โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก 459 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 3. ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 441 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 4. โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 430 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 5. โรงเรียนป่าบงแม่จัน จังหวัดเชียงราย 428 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 6. โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 418 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดง จังหวัดแพร่ 410 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 9. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 399 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 394 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง: World Air Quality Index (วันที่ 1 เมษายน เวลา 08.00 น.)

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories