×

รองโฆษกรัฐบาล แจงสำนักนายกฯ ใช้งบโฆษณาเยอะ เพราะมีหลายหน่วยงานที่ต้องอาศัยการโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
รัชดา ธนาดิเรก

วันนี้ (19 สิงหาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีบริษัท Nielsen เปิดเผยข้อมูลว่า สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นองค์กรที่ใช้งบประมาณในการโฆษณามากที่สุดติดอันดับ 13 ของประเทศไทย เมื่อได้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าการจัดอันดับของบริษัท Nielsen น่าจะมาจากการคิดคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายตามเรตติ้งรายการทั่วไป โดยไม่สะท้อนกับค่าใช้จ่ายจริงของส่วนราชการ 

 

รัชดากล่าวอีกว่า หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 17 หน่วยงาน เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่มีภารกิจที่ต้องอาศัยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิ์และการบริการภาครัฐต่างๆ  

 

อีกทั้งในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี 

 

“งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ต้องผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณางบประมาณ ทุกอย่างต้องโปร่งใสและชี้แจงได้” รัชดากล่าวในที่สุด

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising