×
251566

5 หัวหน้าคณะรัฐประหารที่เป็นนายกรัฐมนตรี

โดย THE STANDARD TEAM
22.05.2019
  • LOADING...
5 หัวหน้าคณะรัฐประหารที่เป็นนายกรัฐมนตรี

https://thestandard.co/longer-pm-from-military-coups/

 

22 พฤษภาคม 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 

24 สิงหาคม 2557 ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย

 

พลเอก ประยุทธ์ ถือเป็นผู้นำคณะรัฐประหารคนที่ 5 ที่ยึดอำนาจเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเอง

 

โดยหากนับถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ครบรอบ 5 ปีการยึดอำนาจโดย คสช. พลเอก ประยุทธ์ เป็นผู้นำคณะรัฐประหารที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่า 4 ปี 9 เดือน และหากประเมินจากสถานการณ์ และกติกาทางการเมืองในปัจจุบัน มีโอกาสอย่างมากที่พลเอก ประยุทธ์ จะทำลายสถิติของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories