×

พิธา นำทีมก้าวไกลยื่นร่างแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับ พร้อมสู้ทุกกติกา ชี้ศาล รธน. ยุบพรรคได้ ไม่ควรมีในระบบนิเวศการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
24.12.2021
  • LOADING...
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

วันนี้ (24 ธันวาคม) ที่อาคารรัฐสภา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรค, ณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรค นำทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีพรรคก้าวไกลยื่นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ต่อ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับเรื่อง 

 

พิธากล่าวว่า ในวันนี้พรรคก้าวไกลมายื่นร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับต่อสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องระบบนิเวศทางการเมือง ยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง และเรื่องขององคาพยพของพรรคการเมืองต่างๆ เป้าหมายของพรรคก้าวไกลคือ ต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรม สุจริต มีการรับผิดรับชอบขององค์กรอิสระในการจัดการเลือกตั้ง ทำให้สถาบันทางการเมืองเข้มแข็ง จัดตั้งได้ง่าย ไม่ให้กฎหมายหรือระบบราชการเป็นตัวกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใหม่ๆ เกิดขึ้น การดำรงอยู่ของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ประชาชน เพื่อไม่ให้อำนาจที่อยู่นอกเหนือจากการเลือกตั้งมายุบพรรคได้ง่าย

 

พิธากล่าวอีกว่า ประเด็นที่ทางพรรคก้าวไกลสนใจและยื่นร่างกฎหมายลูกในฉบับแรก คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง สิ่งที่เราสนใจคือการระดมทุนของพรรคการเมืองในระบบการเมืองไทย ตนคิดว่ากองทุนพัฒนาการเมืองเป็นแหล่งเงินสำคัญที่สามารถทำให้พรรคการเมืองไทยสามารถยืมได้ การเข้าถึงแหล่งทุนในระบบออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดี และในประเด็นต่อมา ในเรื่องการดำรงอยู่ของพรรคการเมือง เราคิดว่าการที่ให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในระบบนิเวศของการเมืองไทย รวมถึงในประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวกับสิทธิทางการเมือง ในการยกเลิกโทษการเพิกถอนเลือกตั้งในบทกำหนดโทษ เนื่องจากว่าการลงโทษทางอาญามีอยู่แล้ว และเห็นว่าสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี

 

“ในส่วนของร่างกฎหมายลูกฉบับที่ 2 คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นั้น เรื่องในการรับผิดรับชอบขององค์กรอิสระในการจัดการเลือกตั้งอย่างสุจริต เป็นธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงได้โปร่งใสเป็นธรรม อาทิ การแก้ไขให้บัตรเลือกตั้งที่มาจากนอกราชอาณาจักรที่จัดส่งหลังจากนับคะแนนไปแล้วไม่ถือเป็นบัตรเสีย ซึ่งกรณีนี้เคยเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์มาไม่ถึง เลยถือเป็นบัตรเสียทั้งหมด ทำให้สิทธิของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศหายไป และทำให้ผลของการเลือกตั้งไม่ตอบต่อเจตนารมณ์ของคนในประเทศและทั่วโลก และประเด็นต่อมาคือ การจัดการเลือกตั้งต้องรายงานอย่างต่อเนื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และประเด็นสุดท้ายในเรื่องการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ซึ่งพรรคก้าวไกลเราเสนอในระบบ MMM แบบปี 2540 แต่ก่อนหน้านี้เราได้เสนอแบบ MMP ของเยอรมนี เพื่อให้มีความหลากหลายต่อระบบพรรคการเมือง แต่ในเมื่อกฎกติกาออกมาเช่นนี้เราพร้อมยอมรับ ก้าวข้ามเรื่องเหล่านั้น และพร้อมยอมรับในระบบนี้ตามรัฐธรรมนูญกำหนด” พิธากล่าว

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising