×
SCB 11 11 Last Call

‘พิพัฒน์’ รมว.แรงงาน รับโอนหุ้น ‘อาม่า มารีน’ จำนวน 2.9% จาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร รวมถือหุ้น 6.9% ดันหุ้นบวกกว่า 1%

29.09.2023
 • LOADING...
พิพัฒน์ รัชกิจประการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ที่ได้รายงานการได้มาของหุ้น บมจ.อาม่า มารีน หรือ AMA จำนวน 15 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.90% เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 โดย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับหุ้นจากการรับโอนจาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร เพื่อการจัดการหุ้นของรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้ ภายหลังรายการดังกล่าว ส่งผลให้ พิพัฒน์ รัชกิจประการ ถือหุ้นใน AMA รวมเพิ่มเป็น 6.90% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ขณะที่จำนวนหุ้นภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 35.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 

ด้านการเคลื่อนไหวราคา AMA วันนี้ (29 กันยายน) เปิดการซื้อขายที่ระดับ 4.48 บาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวัน บวก 1.36% จากวันก่อนหน้า โดยระหว่างซื้อขายราคาลดลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4.40 บาท หรือติดลบ 0.45%

 

โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ.อาม่า มารีน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 มีดังนี้

 

 1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือสัดส่วน 25.12%
 2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ถือสัดส่วน 24%
 3. พิพัฒน์ รัชกิจประการ ถือสัดส่วน 3.86%
 4. บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก พิพัฒน์ รัชกิจประการ เพื่อการจัดการหุ้นของรัฐมนตรี) ถือสัดส่วน 2.90%
 5. พิศาล รัชกิจประการ ถือสัดส่วน 2.59%
 6. กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ถือสัดส่วน 1.92%
 7. จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล ถือสัดส่วน 1.44%
 8. สุนทร รัชกิจประการ ถือสัดส่วน 1.35%
 9. ปุญญา ภูชัชวนิชกุล ถือสัดส่วน 1.22%
 10. เตชัส ภูชัชวนิชกุล ถือสัดส่วน 1.22%

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising