×

‘ภูเก็ต’ ปิดระบบลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัดชั่วคราว พบมีการฝ่าฝืนฯ เตรียมตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2020
  • LOADING...

ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 และประสงค์กลับภูมิลำเนาเนื่องจากไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ทางจังหวัดภูเก็ตจึงมีหนังสือหารือไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือตอบกลับ โดยมีสาระสำคัญคือ จะพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค และไม่สามารถดำรงชีพต่อการพักพิงอาศัยในจังหวัดภูเก็ต และเดินทางออกนอกจังหวัดกลับภูมิลำเนาได้เป็นการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย โดยให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการดังนี้

 

  1. แจ้งรายชื่อผู้เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตให้จังหวัดปลายทางทราบ
  2. ให้จังหวัดออกเอกสารรับรองการผ่านการคัดกรองจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผ่านกระบวนการกักกันตัวที่จังหวัดภูเก็ตครบ 14 วันแล้ว เพื่อให้ผู้เดินทางนำไปแสดงระหว่างเดินทางและเมื่อถึงจังหวัดปลายทาง
  3. ให้มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เดินทางให้จังหวัดต่างๆ ที่ผู้เดินทางจะต้องเดินทางผ่านทราบ
  4. ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ออกจากจังหวัดให้ถูกต้อง ณ วันที่เดินทาง

 

โดยจังหวัดภูเก็ตได้ออกแนวให้ผู้ประสงค์เดินทางลงทะเบียนได้ที่ www.phuket.go.th/FIT-to-Travel โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล จุดหมายปลายทาง และรายละเอียดยานพาหนะ จากนั้นให้พิมพ์ใบรับรองเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย หรือสามารถติตต่อขอรับบริการได้ตามสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00-20.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จากนั้นให้รอผลอนุมัติ 

 

สำหรับบรรยากาศที่ด่านท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในวันนี้ (3 พฤษภาคม) ประชาชนที่ลงทะเบียนออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตเพื่อกลับภูมิลำเนา ซึ่งได้รับเอกสารการอนุมัติจากจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งได้จองคิวในการเดินทางในวันนี้ ได้ทยอยเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในการตรวจสอบเอกสารให้มีความครบถ้วน พร้อมทำการจัดระเบียบแถวให้ประชาชนเข้าจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องเทอร์โมอินฟาเรด เมื่อผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสแกนเพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันความถูกต้อง 

 

จากนั้นเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารหนังสือรับรองฯ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด ส่งให้ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอถลาง และฝ่ายปกครองผู้แทนนายอำเภอถลางเซ็นชื่อรับรองในเอกสารดังกล่าว เมื่อประชาชนได้รับเอกสารครบถ้วนและผ่านคัดกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะออกเดินทางไปยังจังหวัดปลายทาง โดยนำเอกสารหลักฐานทั้ง 3 ฉบับใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ณ จุดตรวจในพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านไปยังภูมิลำเนา ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคมมีผู้ประสงค์ขอออกนอกเขตจังหวัดกว่า 40,000 ราย ทำให้รถที่เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตติดหนาแน่นสะสมหลายกิโลเมตร

 

ในช่วงเวลา 10.20 น. ของวันนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ปิดระบบการลงทะเบียนออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการฝ่าฝืนการอนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ตเพื่อกลับภูมิลำเนา จึงดำเนินการปิดระบบชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันกับจังหวัดปลายทางทั่วประเทศ โดยจะเปิดระบบอีกครั้งในวันนี้เวลา 14.00 น.

 

 

 

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising