×

ภูเก็ตเตรียมเสนอเปิดเมืองทางบก-น้ำ-อากาศ แต่มีมาตรการคุมโรคผ่านแอปฯ ล่าสุดวันนี้ผู้ป่วยใหม่เป็นศูนย์

14.05.2020
  • LOADING...

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตัวเลขภาพรวมทั้งประเทศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานว่าไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม หรือตัวเลขการเพิ่มของผู้ป่วยเป็นศูนย์ นับเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นของประเทศไทย ขณะที่ในส่วนของการใช้ชีวิตต่างๆ รัฐบาลก็ได้ประกาศให้มีมาตรการผ่อนปรนในกิจกรรมและกิจการบางประเภทในหลายจังหวัด 

 

ขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตก็มีข่าวดี โดยวันนี้ (14 พฤษภาคม) คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดว่า ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ตัวเลขเป็นศูนย์ แต่ยังคงขอให้ประชาชนรักษามาตรการด้านสุขภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถานการณ์วิกฤตนี้ผ่านไปให้ได้

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการที่จังหวัดภูเก็ตเตรียมจะผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29/2563 ว่า

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมหารือและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาในการผ่อนคลายเปิดช่องทางการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดช่องทางการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตผ่านทางอากาศ โดยเสนอขอเปิดใช้สนามบินภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคมเป็นต้นไป ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องจากทางสำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้เห็นชอบให้ปิดการใช้สนามบินภูเก็ตไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้

 

ส่วนการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทางบก ผ่านทางด่านท่าฉัตรไชย และทางน้ำโดยทางเรือ ผ่านทางท่าเรือต่างๆ นั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติเห็นชอบเปิดให้เดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมเป็นต้นไปเช่นกัน แต่เนื่องจากมีข้อกำหนด ฉบับที่ 5 (7) ตลอดจนมีข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางจังหวัดจะต้องส่งเรื่องการขอเปิดด่านท่าฉัตรไชยและการเดินทางทางน้ำ ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวได้

 

ภัคพงศ์ระบุว่า เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่ กำหนดให้ทุกคนที่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตในทุกช่องทาง จะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าจังหวัดภูเก็ต ส่งมายังฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและการสอบสวนโรค และทุกคนที่จะเข้ามายังเกาะภูเก็ต จะต้องเข้าสู่ระบบการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) ซึ่งในส่วนของแบบฟอร์มการเข้าจังหวัดภูเก็ตและ Home Quarantine นั้น ทางจังหวัดจะตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติ และจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาขนได้ทราบทั่วกันต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์ 

อ้างอิง:

 


ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories