×

พังงาตั้งเป้าฉีดวัคซีน 65-70% ในเดือนมิถุนายน พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ตุลาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
08.04.2021
  • LOADING...
พังงาตั้งเป้าฉีดวัคซีน 65-70% ในเดือนมิถุนายน พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ตุลาคมนี้

วันนี้ (8 เมษายน) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจำเริญได้กำชับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเข้มงวดดูแลทุกสถานที่เสี่ยงต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยังคงเข้าสแกนตรวจสอบถึงหน้าบ้าน และให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในจังหวัดพังงาจะต้องรายงานตัวกับพื้นที่ 

 

ในส่วนของวัคซีนล็อตแรกจำนวน 10,000 โดส จะฉีดเข็มแรกให้กลุ่มเป้าหมายเสร็จในวันที่ 9 เมษายนนี้ และมีข่าวดีว่าจังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตที่ 2 ฉีดให้กับประชาชนร้อยละ 65-70 % ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และพร้อมเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

  

จำเริญกล่าวว่า จากการที่มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดไปอีกหลายจังหวัด จำเป็นที่สุดที่ทุกๆ คนจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT (ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้), Mask Wearing (ใส่มาสก์กัน), Hand Washing (หมั่นล้างมือ), Testing (ตรวจให้ไว), ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ)) การจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องเป็นไปตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) หรือ ศบค. กำหนดเท่านั้น 

 

สำหรับวัคซีนในล็อตที่ 2 รัฐบาลได้ทำการจัดสรรให้จังหวัดพังงาครอบคลุมประชาชน 130,000-140,000 คน เพื่อทำการฉีดให้ประชาชนจังหวัดพังงากว่าครึ่งจังหวัด จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มากที่สุด สำหรับสถานที่ฉีดได้มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขและทางอำเภอทุกแห่งพิจารณาจัดเตรียมสถานที่ ซึ่งจะต้องอยู่ไม่ไกลจากสถานพยาบาล เพราะหากพบว่ามีคนไหนที่มีอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง จะถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที 

 

“ส่วนพื้นที่อำเภอไหนที่เป็นเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเรือเร็วในการเดินทางทางน้ำต่อไป โดยภายหลังจากการที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คาดว่าจะเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ได้รับวัคซีนแล้ว ประกอบกับจังหวัดพังงาเองมีภูมิคุ้มกันหมู่อีกด้วย จะทำให้เกิดการเดินหน้าของเศรษฐกิจการค้าขายในทุกระดับได้” จำเริญกล่าวในที่สุด

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising