×

เปรียบเทียบภูมิหลังฉีดเข็มกระตุ้น Pfizer vs. Moderna

22.01.2022
  • LOADING...
Pfizer vs. Moderna

วัคซีน Pfizer และ Moderna เป็นวัคซีนชนิด mRNA เหมือนกัน แต่หลายคนยังสงสัยว่าวัคซีน 2 ยี่ห้อนี้กระตุ้นภูมิต่างกันหรือไม่ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เผยแพร่ผลการศึกษาการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Pfizer และ Moderna ในสูตรต่างๆ พบว่าทั้งคู่ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ดี และสังเกตว่าการให้วัคซีนเชื้อตายนำมาก่อนวัคซีน Moderna สามารถกระตุ้นภูมิได้สูงมาก

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วย Pfizer ในสูตรต่างๆ ว่า การกระตุ้นเข็มที่ 3 ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ครบตามหลักการให้วัคซีนปฐมภูมิ (Primary) เป็นวัคซีน 2 โดสแล้วตามด้วยเข็มกระตุ้น เพื่อให้ภูมิคุ้มกันได้สูงและอยู่นานขึ้น โดยการกระตุ้นด้วยวัคซีนต่างชนิดกันเป็นที่ยอมรับทั่วไป

 

และสรุปว่าวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนที่ใช้กระตุ้นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเบื้องต้น 2 เข็มมาแล้วในเกือบทุกสูตร การให้วัคซีนเชื้อตายนำมาก่อนได้ผลไม่แตกต่างกับการให้วัคซีนไวรัสเป็นพาหะ (Viral Vector) หรือ mRNA ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาภูมิคุ้มกันด้วยการตรวจ 2 วิธี และการทดสอบการยับยั้งไวรัส (sVNT และ FRNT) สายพันธุ์ต่างๆ ด้วย ทั้งหมดอยู่ระหว่างการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ต่อมาวันที่ 21 มกราคม 2565 ศ.นพ.ยง ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วย Moderna ว่า วัคซีน Moderna มี mRNA 100 ไมโครกรัม ส่วน Pfizer มี 30 ไมโครกรัม แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 1 ต่อ 1 เพราะกระบวนการผลิตไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามปริมาณ mRNA ที่มากสามารถกระตุ้นภูมิได้สูงมาก โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น แต่ก็จะมีอาการข้างเคียงที่มากกว่า

 

การศึกษานี้มีทั้งการให้ Moderna แบบเต็มโดสและครึ่งโดส พบว่ากระตุ้นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเบื้องต้น 2 เข็มมาแล้วในเกือบทุกสูตร เป็นที่น่าสังเกตว่าการให้วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มนำมาก่อนสามารถกระตุ้นภูมิได้สูงมาก ถึงแม้จะใช้ขนาดเพียงครึ่งโดสก็กระตุ้นภูมิได้สูงกว่าการให้วัคซีนไวรัสเป็นพาหะนำมาก่อน จึงสรุปว่าการให้วัคซีน Moderna เป็นเข็มกระตุ้นขนาดครึ่งเดียวก็เพียงพอ เพื่อลดอาการข้างเคียงด้วย

 

THE STANDARD นำข้อมูลระดับภูมิคุ้มกันชนิด anti-RBD IgG หลังได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นจากภาพประกอบในโพสต์ดังกล่าว เปรียบเทียบระหว่างวัคซีน Pfizer และ Moderna โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกัน (GMT) จำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสูตรอยู่ระหว่าง 50-60 ตัวอย่าง ยกเว้นสูตร Pfizer 3 เข็มที่มีจำนวน 12 ตัวอย่าง ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 กับ 3 ในแต่ละสูตรว่าเป็นเท่าใด

 

Pfizer vs. Moderna

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising