×

ประชาชนหลั่งไหลกราบถวายบังคมพระบรมรูปในหลวง ร.9 ณ ประสาทพระเทพบิดร ครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

โดย THE STANDARD TEAM
13.10.2020
  • LOADING...
ประสาทพระเทพบิดร

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 13 ตุลาคม 2563 

 

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พสกนิกรเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

 

ถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้

 

ขณะที่วันนี้ (13 ตุลาคม) พสกนิกรชาวไทยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เป็นจำนวนมาก มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามเวลาดังกล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising