×

Penis Size: What Really Matters? จะก้าวข้ามปัญหาเรื่อง ‘ขนาด’ อย่างไรให้มีความสุขทางเพศมากขึ้น

29.04.2022
  • LOADING...
ขนาดอวัยวะเพศ

เชื่อว่ามีผู้ชายจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับเรื่องขนาดของอวัยวะเพศ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ผู้ชายร้อยละ 68.3 กังวลเกี่ยวกับขนาดของอวัยวะเพศตนเอง โดย 1 ใน 3 มักจะมีอาการไม่มั่นใจเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ ด้วยกลัวว่าฝ่ายหญิงไม่พอใจในขนาด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ชายที่กังวลเกี่ยวกับขนาดของตนเองนั้นมักมีปัญหาเพศสัมพันธ์ตามมา และคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าอวัยวะเพศชายที่แข็งตัวควรมีขนาดความยาว 6 นิ้วสำหรับชายรักหญิง หรือยาวกว่านั้นสำหรับชายรักชาย ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เชื่อว่ามาจากการอ้างอิงขนาดจากแบบสอบถามซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลจริง เพราะเพศชายที่ตอบคำถามในแบบสอบถามมักจะเพิ่มขนาดให้ตนเองเป็นส่วนใหญ่

 

ขนาดของอวัยวะเพศชายจากงานวิจัย

งานวิจัยจากการวัดขนาดของอวัยวะเพศจริงๆ ในผู้ชายจำนวน 13,719 คนในสหรัฐอเมริกา พบว่า ขนาดเฉลี่ยของอวัยวะเพศชายที่แข็งตัว 5.1-5.5 นิ้ว ร้อยละ 2.5 ยาวมากกว่า 6.9 นิ้ว และร้อยละ 2.5 สั้นกว่า 3.7 นิ้ว ดังนั้นอวัยวะเพศชายที่สั้นกว่า 3.7 นิ้วเมื่อแข็งตัว อยู่ในคำจำกัดความว่าสั้นของชายอเมริกัน

 

สำหรับชายไทย ข้อมูลจาก LADbible ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2022 พบความยาวอวัยวะเพศชายเมื่อแข็งตัวเฉลี่ย 4.51 นิ้ว เป็นอันดับที่ 80 ใน 86 ประเทศ เมื่อเทียบกับส่วนสูง เป็นร้อยละ 6.68 ประเทศที่ยาวที่สุดคือเอกวาดอร์ โดยมีความยาวเฉลี่ย 6.93 นิ้ว เมื่อเทียบกับส่วนสูง เป็นร้อยละ 10.54 ของส่วนสูง หากเทียบกับข้อมูลสหรัฐอเมริกา อวัยวะเพศชายไทยสั้นกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คงต้องสั้นกว่า 3 นิ้ว แต่โดยทั่วไปชายชาตรีไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด อวัยวะเพศชายยาวต่ำกว่า 4 นิ้ว ก็มักจะกระสับกระส่ายหาตัวช่วยกันแล้ว

 

ความพึงพอใจของฝ่ายหญิงเกี่ยวกับขนาดของอวัยวะเพศชาย

จากข้อมูลการวิจัยพบว่า ฝ่ายหญิงร้อยละ 84 พอใจขนาดของฝ่ายชาย โดยเฉพาะเรื่องความยาว และไม่มีปัญหาเท่ากับความอวบอ้วน ทำให้รู้สึกเต็มคับ หากยาวแต่ผอมนั่นแหละทำให้ผู้หญิงไม่พึงพอใจ ดังนั้นความยาวของน้องชายไม่ได้เป็นปัจจัยสุดท้ายที่บอกถึงสมรรถภาพทางเพศ สิ่งสำคัญคือการถึงจุดสุดยอดในฝ่ายหญิงต่างหาก ซึ่งต้องอาศัยการกระตุ้นปุ่มกระสันและจุดจี ซึ่งกระตุ้นได้ง่าย  

 

ขนาดไม่มีผลต่อความสุขทางเพศของฝ่ายหญิงเสมอไป ยาวไปอาจรำคาญและเจ็บ

ดังนั้นความเชื่อที่ว่า ความยาวของอวัยวะเพศ สัมพันธ์กับความเป็นชาย และความสุขทางเพศที่ฝ่ายหญิงติดใจเพียงอย่างเดียว จึงอาจไม่ความจริง เพราะจุดไวต่อการสัมผัสของฝ่ายหญิง จุดกระสันอยู่ที่ปากช่องคลอดด้านบน ที่แคมเล็กมาบรรจบกัน เหนือต่อรูปัสสาวะ จุดจีอยู่ที่ช่องคลอดด้านบน ใต้กระเพาะปัสสาวะ ประมาณ 2 นิ้วจากปากช่องคลอด ดังนั้นหากอวัยวะเพศชายอวบอ้วนแม้ยาวแค่ 2 นิ้ว ก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้ฝ่ายหญิงได้ ในทางตรงกันข้าม ยาวไปก็อาจทำให้เจ็บปวดและรำคาญ 

 

ความเชื่อผิดๆ ที่ทำให้ฝ่ายชายไม่มั่นใจเรื่องขนาดที่บั่นทอนความสุขทางเพศ

ความเชื่อผิดๆ ที่ทำให้ฝ่ายชายไม่มั่นใจอีกข้อคือ ขนาดของน้องชายที่ไม่แข็งตัวเป็นสัดส่วนกับการแข็งตัว ซึ่งไม่จริง บางคนมีขนาดอวัยวะเพศสั้น เมื่อแข็งตัวกลับยาวกว่ามาตรฐานก็มี ชายที่คิดว่าของตนเองเล็กสั้น เพราะมองจากด้านบนลงมา ยิ่งถ้าเป็นคนอ้วนมีพุง ยิ่งจะรับรู้ขนาดที่ไม่เป็นจริง ซึ่งขนาดควรต้องดูจากด้านข้าง

 

งานวิจัยความชอบของผู้หญิงต่อขนาดอวัยวะเพศชาย ตีพิมพ์ใน  PMC 2015 (Women’s Preferences for Penis Size: A New Research Method Using Selection among 3D Models) พบว่า ผู้หญิงชอบอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่ยาวมากกว่าเล็กสั้น ขนาดอวัยวะเพศชายที่ใหญ่และยาวเป็นที่ต้องตาต้องใจในความสัมพันธ์ระยะสั้น เช่น One Night Stand ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกความยาว 6.4 นิ้ว เส้นรอบวง 5 นิ้ว หากเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวผู้หญิงจะเลือกขนาดเล็กกว่า ความยาว 6.3 นิ้ว เส้นรอบวง 4.8 นิ้ว แต่ก็ใหญ่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน งานวิจัยนี้ใช้หุ่นอวัยวะเพศชายเพียงอย่างเดียวให้ฝ่ายหญิงเลือก เชื่อว่าสัญชาตญาณมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ อวัยวะเพศที่ใหญ่และยาวบ่งถึงฮอร์โมนเพศชายที่สูง เหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ แปลความหมายได้แค่ว่า อวัยวะเพศชายใหญ่ยาวยังเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิง

 

แต่สำหรับความสุขทางเซ็กซ์ในชีวิตจริงไม่ได้เกี่ยวกับขนาดเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับการเล้าโลม การทำออรัล ท่วงท่าลีลารัก ตัวช่วย เช่น เซ็กซ์ทอย อุปกรณ์เสริม สิ่งแวดล้อมที่โรแมนติก ความรัก ความซื่อสัตย์ การดูแลเอื้ออาทร คำพูดอ่อนหวาน คำชื่นชม การให้กำลังใจของฝ่ายชาย ฯลฯ ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน

 

จึงสรุปได้ว่าการจะก้าวข้ามปัญหาเรื่องขนาด ฝ่ายชายต้องมีความมั่นใจในตนเองว่ามีสมรรถภาพทางเพศที่ยอดเยี่ยมได้ ไม่ว่าน้องชายจะมีขนาดเท่าไร ไม่กังวลย้ำคิดย้ำทำว่าอวัยวะเพศชายตนเองมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน ทั้งๆ ที่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

อ้างอิง:

  • Tiggemann M, Martins Y, Churchett L. Beyond muscles: Unexplored parts of men’s body image. Journal of Health Psychology.  2008;13(8):1163–72. 
  • Cheng PK, Chanoine JP. Should the Definition of Micropenis Vary According to Ethnicity? Hormone Research in Paediatrics. 2001;55(6):278–81.
  • Johnston L, McLellan T, McKinlay A. (Perceived) Size really does matter: Male dissatisfaction with penis size. Psychology of Men and Masculinity. 2014;15(2):225–8.
  • Veale D, Eshkevari E, Read J, Miles S, Troglia A, Phillips R, et al. Beliefs about Penis Size: Validation of a Scale for Men Ashamed about Their Penis Size. The Journal Of Sexual Medicine. 2014;11(1):84–92.  
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories