×

สธ. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ‘PCC Link’ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชน ลดเหลื่อมล้ำ นำร่องแล้ว 12 จังหวัด

24.06.2019
  • LOADING...

วันนี้ (24 มิ.ย.) นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน PCC Link ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเปิดเผยว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ ปรับระบบบริหารให้เป็น Smart Hospital ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน PCC Link เพื่อช่วยให้การทำงานคลินิกหมอครอบครัวเกิดความคล่องตัว สามารถบันทึก วิเคราะห์ และประมวลผลเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์จากสมาร์ทโฟน

 

โดยมีข้อมูลสุขภาพระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ป่วยและคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ประวัติการเจ็บป่วย, การรักษา, การรับยา, ข้อมูลพัฒนาการเด็ก และประวัติการได้รับวัคซีนในเด็ก รวมถึงระบบแจ้งเตือนการรับวัคซีนครั้งต่อไป จำนวนผู้ป่วยเฉพาะโรค เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาแอปพลิเคชัน PCC Link ให้หมอประจำครอบครัวสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและญาติผ่านระบบ Private Chat จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้

 

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ได้ดำเนินงานติดตั้งและใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน PCC Link นำร่องใน 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เพชรบูรณ์, กำแพงเพชร, ปทุมธานี, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, กาฬสินธุ์, เลย, สุรินทร์, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี และตรัง

 

ซึ่งหลายจังหวัดมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ เช่น จังหวัดปทุมธานีเป็น 1 ใน 12 สถานบริการที่นำร่องติดตั้งและใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน PCC Link ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 ประกอบด้วย ทีมคลินิกหมอครอบครัวจำนวน 14 ทีม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 21 แห่ง และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งเป้าดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

“กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน PCC Link เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัว เช่น แพทย์ พยาบาล ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนำข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัวมาใช้ในการวางแผนและติดตามดูแลสุขภาพได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านติดตามการใช้งาน และพัฒนาเตรียมขยายผลใช้ใน รพ.สต. อื่นๆ ที่รองรับทีมหมอครอบครัวทั่วประเทศต่อไป” นายแพทย์ไพศาลกล่าวทิ้งท้าย

 

 

ภาพ: Royal Thai Government

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising