×

กกต. รับรอง ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เป็นนายกเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
13.06.2022
  • LOADING...
ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

วันนี้ (13 มิถุนายน) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

 

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

 

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

 

สำหรับปรเมศวร์ ในการลงเลือกตั้งสังกัดทีมเรารักพัทยา ชูนโยบาย ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยา เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเมืองพัทยา สมัยที่ สนธยา คุณปลื้ม ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นนายกเมืองพัทยา ก่อนลาออกไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 14,482 คะแนน

 

ทำความรู้จักปรเมศวร์ได้ที่ เปิดใจ ‘ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์’ ผู้สมัครเลือกตั้งพัทยา เบอร์ 1 ไม่มีบ้านใหญ่ ตอนนี้มีบ้านเดียวคือเรารักพัทยา (https://thestandard.co/pattaya-elections-2022-paramet-ngampichet-2/)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising