×

ปารีณา ยื่นหนังสือประธานรัฐสภา ขอให้ถอนวาระการพิจารณาลงมติร่างแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3

โดย THE STANDARD TEAM
15.03.2021
  • LOADING...
ปารีณา ยื่นหนังสือประธานรัฐสภา ขอให้ถอนวาระการพิจารณาลงมติร่างแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3

วันนี้ (15 มีนาคม) ปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือผ่าน สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปยัง ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ถอนระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 

 

ปารีณากล่าวว่า จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ แต่จะต้องผ่านการทำประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจากประชาชนก่อน 

 

ดังนั้น รัฐสภาควรที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงไม่ควรเดินหน้าที่จะโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบวาระที่ 3 ก่อนการจัดทำประชามติ ซึ่งหากรัฐสภายังเดินหน้าพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อไป ตนก็จะเดินหน้าฟ้องร้องสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่ร่วมโหวตลงมติ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดขืนต่อคำวินิจฉัยของศาล ผิดต่อกฎหมาย และผิดจริยธรรม 

 

“การยื่นหนังสือขอให้ประธานรัฐสภาถอดถอนญัตติดังกล่าวออกจากการประชุม เนื่องจากดิฉันไม่ต้องการเห็นรัฐสภาไทยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อพี่น้องประชาชน ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยต้องการให้ทุกคนเคารพศาลและเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องการให้ขัดขืนในการกระทำที่จะเกิดเช่นนี้” ปารีณากล่าว

 

ปารีณากล่าวต่อไปว่า หากเกิดกระแสต่อต้านจากการเมืองนอกสภาที่มองว่าสภาไม่เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 ตามวันและเวลาที่กำหนดนั้น ก็ให้ถือเป็นเรื่องของการเมืองนอกสภา และให้เป็นเรื่องของคนที่ไม่เคารพต่อระบบประชาธิปไตย ไม่เคารพต่อศาล และไม่เคารพต่อบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นกลุ่มความเคลื่อนไหวที่สร้างความวุ่นวาย โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องผ่านกระบวนการของรัฐสภาเท่านั้น จะไปทำตามใจกลุ่มความเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาไม่ได้ 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising