×

แพทองธารมองเทคโนโลยีอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผลักดันทุกชั้นเรียน สร้างพื้นที่เรียนรู้ เสริมแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
12.11.2021
  • LOADING...
แพทองธาร ชินวัตร

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และ คณาพจน์ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ THINK คิด เพื่อไทย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และไอเดียใหม่ๆ กับกลุ่ม UNISEC และกลุ่ม Space Zab ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนและผู้ที่มีความสนใจในด้านอวกาศ โดยได้นำเสนอผลงานในงาน International Astronautical Congress 2021 ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ในอนาคต (Thailand Luna Simulant) โดยกลุ่มเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับความรู้ด้านอวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและต้องได้รับการผลักดันจากทุกภาคส่วน

 

แพทองธารกล่าวว่า จากการพูดคุยกับกลุ่ม UNISEC พบว่าเยาวชนมีความสนใจด้านอวกาศจากการที่ครอบครัวทำงานในองค์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ขณะที่อีกคนสนใจเพราะได้อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งสอดแทรกเนื้อหาด้านอวกาศเอาไว้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยขาดแคลนพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอวกาศที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ จึงอยากผลักดันให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ สร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพื้นที่ทดลอง รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ด้านอวกาศที่เพิ่มเนื้อหาในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ด้านอวกาศและเทคโนโลยี 

 

รวมทั้งมีอุตสาหกรรมด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้น เรื่องของอวกาศไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีทางอวกาศสามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้ เช่น การสร้างระบบการประเมินสถานการณ์น้ำท่วม หรือการตรวจจับไฟไหม้ป่า ที่จะเป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Risk/Disaster Management) ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านอวกาศจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าอีกด้วย

 

“ดิฉันอยากเห็นเด็ก เยาวชน และคนไทยเติบโตไปสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ ต่อโลกใบนี้ อยากเห็นประเทศไทยมีหน่วยงานและองค์กรด้านอวกาศของตัวเอง เพื่อให้เด็กไทยได้ใช้ความสามารถของตัวเองพัฒนาประเทศ เติบโตไปเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)” แพทองธารกล่าว 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising