×

แพทองธาร นั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ สรวงศ์ เทียนทอง นั่งเลขาฯ พรรค บรู๊ค ดนุพร เป็นโฆษกฯ

โดย THE STANDARD TEAM
27.10.2023
  • LOADING...
พรรคเพื่อไทย

วันนี้ (27 ตุลาคม) การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ของพรรคเพื่อไทย มีวาระสำคัญคือการเลือกกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 

  1. แพทองธาร ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค 

 

  1. รองหัวหน้าพรรค 6 คน คือ ชูศักดิ์ ศิรินิล สส. บัญชีรายชื่อ, จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส. เชียงใหม่ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, จิราพร สินธุไพร สส. ร้อยเอ็ด, โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สส. ชัยภูมิ และ เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

  1. สรวงศ์ เทียนทอง สส. สระแก้ว เป็นเลขาธิการพรรค 

 

  1. รองเลขาพรรค 3 คน คือ ศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส. เลย, ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส. บัญชีรายชื่อ และ ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส. บัญชีรายชื่อ

 

  1. กรรมการบริหารพรรคที่น่าสนใจมี ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส. กทม., ทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เป็นเหรัญญิกพรรค, ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นนายทะเบียนพรรค 

 

  1. บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์ สส. บัญชีรายชื่อ เป็นโฆษกพรรค

 

อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายในวันนี้ พรรคเพื่อไทยมีกำหนดการให้แพทองธาร ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ กล่าวปาฐกถาราว 20 นาที ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising