×
330563

ฝ่ายค้าน พร้อมทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมพิจารณางบปี 63 ใหม่ แต่ขอไม่อยู่ร่วมประชุมและไม่ลงมติ

โดย THE STANDARD TEAM
13.02.2020
  • LOADING...

น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังการประชุมวิปฝ่ายค้าน ถึงแนวทางของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในนี้ (13 กุมภาพันธ์) ว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน เห็นตรงกันว่าจะมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เป็นองค์ประชุมให้เปิดการประชุมได้ และมีมติเห็นควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป เพื่อให้ร่างกฎหมายงบประมาณปี 2563 สามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของรัฐบาลและสังคม ทั้งนี้ ส.ส. ฝ่ายค้านจะขอใช้สิทธิไม่อยู่ร่วมประชุม และลงมติร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากหากอภิปรายตามที่มีผู้ขอสงวนคำแปรญัตติในแต่ละมาตรานั้น ก็จะต้องใช้เวลาอภิปรายไม่น้อยกว่า 2-3 วัน

 

น.อ. อนุดิษฐ์ ระบุว่า ปัญหาการเสียบบัตรแทนกัน เป็นการกระทำของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล เป็นเหตุให้ต้องยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นอกจากนี้ ยังมีความกังวลใจที่ไม่สามารถยอมรับได้เรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะกรอบเวลาของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณเกินระยะเวลา 105 วันไปแล้ว แต่คำวินิจฉัยที่ออกมาศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ จึงเป็นข้อกังวลที่ทำให้ ส.ส. ฝ่ายค้าน ไม่สามารถเข้าร่วมดำเนินการได้ 

 

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า การเสียบบัตรแทนกันนั้นเป็นการทำหน้าที่ ส.ส. โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต และ ส.ส. พรรคภูมิใจไทยคนดังกล่าวยอมรับด้วยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในที่ประชุม การลงมติดังกล่าวจึงขัดกับหลักนิติธรรมและกฎหมาย ดังนั้น ตนขอเรียกร้องให้ ส.ส. คนดังกล่าวออกมาแสดงความรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นด้วย เพราะการกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อประเทศ และรัฐบาลควรร่วมรับผิดชอบด้วย ส่วนจะให้ ส.ส. คนดังกล่าวลาออกจาก ส.ส. หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายรัฐบาล

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories