×

7 เมษายน – วันอนามัยโลก

โดย THE STANDARD TEAM
07.04.2019
  • LOADING...
องค์การอนามัยโลก

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนามัยโลก หรือ World Health Day เพื่อใช้เป็นโอกาสรณรงค์กับสมาชิกทุกประเทศให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ตั้งแต่การควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

สำหรับวันอนามัยโลก 2019 องค์การอนามัยโลกมุ่งเน้นสื่อสารภายใต้แคมเปญ Health for all – every one, everywhere โดยเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก สร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories