×

30 พฤษภาคม 2550 -​ ศาลตัดสินยุบพรรคไทยรักไทย

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2019
  • LOADING...
ยุบพรรคไทยรักไทย

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นวันที่พรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่ และเป็นพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลโดยถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ด้วยมติเอกฉันท์ของตุลาการทั้ง 9 ท่าน และกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยถูกวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิทางการเมืองทุกคนเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคำวินิจฉัยเพิกถอนสิทธินี้ไม่เป็นเอกฉันท์ แต่เป็นมติ 6 ต่อ 3 เสียง จึงทำให้กรรมการบริหารพรรคจำนวน 111 คน หมดสิทธิทางการเมืองในทันที

 

พรรคไทยรักไทยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 ลงสู่สนามเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 ก็ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งได้เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาล โดยมี ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีการยุบพรรคการเมืองอื่นเข้ามารวมกับพรรคไทยรักไทย ทำให้พรรคไทยรักไทยเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อเป็นรัฐบาลครบ 4 ปี ได้ลงแข่งขันในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 ก็ได้เสียงในสภาเกินกว่า 2 ใน 3 ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวมี ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

 

หลังเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 และได้เป็นรัฐบาลแล้ว สถานการณ์ทางการเมืองกลับไม่ดีนัก รัฐบาลถูกคัดค้านในสภา และถูกชุมนุมประท้วงนอกสภา จนนำไปสู่การที่รัฐบาลเสนอยุบสภาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 และมีเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 แต่การเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนั้นถูกประท้วงจากพรรคฝ่ายค้านเดิมที่มีอยู่ 3 พรรค โดยการไม่ร่วมลงแข่งขันในการเลือกตั้ง และต่อมามีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปกันใหม่ แต่ยังไม่ทันจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็มีการยึดอำนาจโดยคณะทหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549

 

อ้างอิง:

  • ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising