×

28 มิถุนายน 2475 – คณะราษฎรจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกหลังปฏิวัติสยาม

โดย THE STANDARD TEAM
28.06.2023
  • LOADING...

คณะราษฎรจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 หรือ 4 วันหลังเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม ซึ่งเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย และทำให้ราชอาณาจักรไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก 

 

โดยการประชุมสภานัดแรกประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการแต่งตั้ง 70 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการราษฎร ซึ่งถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย

 

ภาพ: Bettmann / Contributor / Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising